Terminali teenusedTerminalis pakume erinevaid teenuseid:
• Kaupade laadimine ja mahalaadimine merekonteneritest
• Pikkade detailide ohutu laadimine merekonteinerisse laadimisseadmega
• Kaupade ladustamine kinnises laos ja laoplatsil
• Tühjade ja kaubaga konteinerite ladustamine
• Kaupade ümberlaadimine veokitelt merekonteinerisse või konteinerist veokitele
• Sõidukite laadimine konteinerisse
• Fumigeeritavate kaupade hoiustamine merekonteineris eraldatud alal
• Merekonteinerite remont ja koristus
• Ohtlike merekonteinerite märgistamine või märgistuste eemaldus
• Merekonteinerite neutraliseerimine

1) *20 ja 40 jalaste merekonteinerite rent ja ladustamine terminalis
Meil on palju 20-ja 40-jalaseid merekonteinereid renti andmiseks.
Teie kaupa on võimalik ladustada Marvic terminalis asuvas teie poolt renditud konteineritess, samuti on võimalik tellida rendikonteiner kliendi soovitud objektile. Tõstame ta ise maha ja pärast peale.

2) Multilift konteinerite rent ja transport koos jäätmete utiliseerimisega prügilas
Meil on pakkuda renti andmiseks erinevat tüüpi multiliftikaste;
40m3 ja 30m3 ja 20m3 ja 15m3 multilift konteinereid
Multilift kaste on võimalik rentida järgmiste kaupade alla:
Koristus-, remondi- ja ehitustööde jäätmed
Vanametalli jäätmed ja lumi ning betooni jäätmed
Puit, saepuru, paber ja papp
Liiv, killustik, muld, muu pinnas
ka koos utiliseerimisteenusega
Ehitusjäätmete vedu ja utiliseerimine
Puit- ja betoonjäätmete utiliseerimine
Pinnaste vedu ja utiliseerimine
Prahi ja lume vedu ja utiliseerimine

ETTEVÕTTEST

 • Põhitegevus

  Põhitegevuseks on maanteetransport ja logistika. Marvic maanteetransport hõlmab endas nii täis- kui osakoormate vedu Euroopast, Belgiast, Hollandist ja Saksamaalt Soome ja Eestisse. Transpordime põhiliselt tenthaagistega palleteeritud kaupu, samuti puitu, saematerjali, osakaupasid, kallurpoolhaagistega ohtlikke kaupu, metalli- ja plastikjäätmeid, platform- ja raskeveohaagistega erimõõdulisi kaupu erilubade alusel. Erihaagistega veo puhul taotleme vajalikud load, kooskõlastame veomarsruudi ning organiseerime saateautod. Vajadusel tellime ka kraana laadimistöödeks. Merekonteinerhaagistega veame igas mõõdus merekonteinereid, samuti paneme maha või võtame ISO merekonteineri maast peale nn sideloader haagisega.

 • Ajalugu

  Marvic on asutatud 1997. aastal kohalike kapitalistide poolt. Alustasime eestisiseste jaotus- ja merekonteinervedudega. Viimastele oleme tänaseni spetsialiseerunud, lisaks opereerime kallurite Soomes, Rootsis ja tenthaagistega Belgia suuna. Tänaseks oleme juba 25 aastat pakkunud oma headele klientidele paindlikku ja kvaliteetset veoteenust. Päris suur hulk rahulolevaid kliente on meiega.

 • Missioon

  Meie missioon on pakkuda oma klientidele professionaalset, kvaliteetset ja konkurentsivõimelist teenust. Soovime jääda kohalikul turul kõige kvaliteetsemat ja kliendisõbralikumat teenust pakkuvaks ettevõtteks.

 • Väärtused

  Ausus, professionaalsus, turvalisus. Austame kliendiandmete privaatsust. Oma tegevuses juhindume heast äritavast, seaduslikest kohustustest ja kliendi soovide täitmisest. Teenuse pakkumisel lähtume põhimõtetest, mis aitavad vältida tööõnnetusi ja keskkonnakahjustusi.