Puistematerjalide müük

Liiv; ehitus- ja täiteliiv karjäärist

Purustatud betoon täiteks

Killustik; erinevad fraktsioonidETTEVÕTTEST

 • Põhitegevus

  Põhitegevuseks on maanteetransport ja logistika. Marvic maanteetransport hõlmab endas nii täis- kui osakoormate vedu Euroopast, Belgiast, Hollandist ja Saksamaalt Soome ja Eestisse. Transpordime põhiliselt tenthaagistega palleteeritud kaupu, samuti puitu, saematerjali, osakaupasid, kallurpoolhaagistega ohtlikke kaupu, metalli- ja plastikjäätmeid, platform- ja raskeveohaagistega erimõõdulisi kaupu erilubade alusel. Erihaagistega veo puhul taotleme vajalikud load, kooskõlastame veomarsruudi ning organiseerime saateautod. Vajadusel tellime ka kraana laadimistöödeks. Merekonteinerhaagistega veame igas mõõdus merekonteinereid, samuti paneme maha või võtame ISO merekonteineri maast peale nn sideloader haagisega.

 • Ajalugu

  Marvic on asutatud 1997. aastal kohalike kapitalistide poolt. Alustasime eestisiseste jaotus- ja merekonteinervedudega. Viimastele oleme tänaseni spetsialiseerunud, lisaks opereerime kallurite Soomes, Rootsis ja tenthaagistega Belgia suuna. Tänaseks oleme juba 25 aastat pakkunud oma headele klientidele paindlikku ja kvaliteetset veoteenust. Päris suur hulk rahulolevaid kliente on meiega.

 • Missioon

  Meie missioon on pakkuda oma klientidele professionaalset, kvaliteetset ja konkurentsivõimelist teenust. Soovime jääda kohalikul turul kõige kvaliteetsemat ja kliendisõbralikumat teenust pakkuvaks ettevõtteks.

 • Väärtused

  Ausus, professionaalsus, turvalisus. Austame kliendiandmete privaatsust. Oma tegevuses juhindume heast äritavast, seaduslikest kohustustest ja kliendi soovide täitmisest. Teenuse pakkumisel lähtume põhimõtetest, mis aitavad vältida tööõnnetusi ja keskkonnakahjustusi.